Grundriss OG Stö6

11.September 2019 Hinnerk Altenburg